0

იქით ნახე

ტერმინი "იქით ნახე" ძირითადად გამოიყენება, დასავლეთ საქართველოში. გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის მისანიშნებლად.

-ქალო ტელეფონი სად წეიღე
-იქით ნახე შე ამოსაწყვეტიშვილო