0

მაწონზე გაუშვა

ფეხბურთის/კალათბურთის თამაშის დროს დამცველი მოწინააღმდეგის მოტყუება

ფეხბურთის თამაშის დროს დამცველი მოტყუვდა.
-ვაა გივიკო მაწონზე გაუშვეეს.

0

მაწონზე გაუშვა

ნიშნავ იმ წარმატებულ ქმედებას რომელიც პირონვებამ განახორციელა სხვის მიმართ და სხვა ჩააგდო მეტად სასაცილო და სულელურ სიტუაციაში

იმენა მაწონზე გაუშვა

0

მაწონზე გაუშვა

“მაწონზე გაუშვა” გამოიყენება, როდესაც ფეხბურთში მოწინააღმდეგეს აირიდებენ ცრუ მოძრაობით,ხსენებული მეტოქე კი ვერ ინარჩუნებს წონასწორობას და სცდება ბურთს არანსკლებ ერთი მეტრისა.

მაწონზე გაუშვა
მაწონზე გაშვება