0

ჯარიმა თუა დადე...

მოწინააღმდეგის უხეშად წაქცევის შემდეგ, სიტუაციის განეიტრალების ერთ-ერთი ვარიანტთაგანი!!!

-ცოტა ნელა ბრატ!!
-ჯარიმა თუა დადე რა გაყვირებს...