დაუკარი მაინც ვერაფერს გავიგებთ - განმარტებები - ბიძერი
0

დაუკარი მაინც ვერაფერს გავიგებთ

სიტყვათა შეთანხმება, რომელსაც იყენებენ სუფრის ნასვამი წევრები ახალგაზრდის მიმართ რომელიც უკრავს რომელიმე ინსტრუმენტზე.
ამ დროს აზრიარ აქვს რას და როგორ დაუკრავენ მთავარი მშოლოდ ინსტრუმენტის ხმის გაჟღერებაა

-