ჩუჩაკი - განმარტებები - ბიძერი
0

ჩუჩაკი

ჩუჩაკი ეწოდება დაჭმუჭნულ კანს პატარა სასქესო ორგანოზე.

ტიპს ისეთი პატარა ქონდა ჩუჩას მოფერებით ჩუჩაკს ეძახდა