0

მძღროხა

მდედრობითი სქესის ფენომენი რომელსაც ვერ გაგიგია მძღნერი დაუძახო თუ ძროხა. ხშირად გვხვდებიან ქორწილის, ქელეხის და სხვა სასიკვდილო სუფრებზე.

- გუშინ ბაბუაჩემის ქელეხში ლამზირა დეიდამ გადაჭამა ნახევარი სუფრა და ეგეც არ იკმარა, დარჩენილი საჭმელი ცელოფნებით წაიღო სახლში.
- ნამდვილი მძღროხაა