0

კიდევ ხო არ ჩავყაროთ?

მოცემული წინადადებია გაგონებას შეძლებთ სახე ახეული მეგობრისგან რომელიც გახეულ კაიფშია და ვერ ხვდება რომ ეყოფა . დამატების შემდეგ კი ცუდად ხდება.

- უჰ მოიტანა მაგარი
- ჰოო კიდევ ხო არ ჩავყაროთ?
- შენთავს შეგახედა მაგას არ იტყოდი