0

კი კი უეჭველი

სარკაზმულად გამოსარჩლება ძირითადად დამცინავ ფორმაში ხმარობენ ამ ფრაზას

- ხვალიდან დიეტას ვიწყებ
- კი კი უეჭველი