0

მძღრენიანა შეგჭამ

კავკაზი ბიძერების გამოთქმა სანამ შეტევაზე გადავლენ.

-ვის რა უნდა მოჭამო
- მოდი აქ! შეგჭამ მძღრენიანად !