0

ღორცი

ღორისა და ხორცის გაერთიანება, რომელიც ასახავს უსარგებლო ადამიანის არსებით მნიშვნელობას. ძირითადად გვხვდებიან "კუშეტკაზე" წამოკოტრიალებული და *ვერებს იფხანენ, ბირჟაზე და სხვა "საბეზძელნიკო" ლოკაციებზე.

გოჩა ბიძიას ცოლი საბერძნეთში ყავს, შვილი კონსულტანტად მუშაობს მარკეტში, თვითონ კი სხვა ღორცებთან ერთად ბირჟაზე წარმატებული დომინოს პარტიის შემდეგ ოჯახის სადღეგრძელოს სვამს,ღმერთმა გამძლეობა მისცესო.