0

შალაბანი

ცერა (ლაიქა) თითზე გადაჭიმული შუა თითის გასრიალების ძალით თავში გამიზნული დარტყმა.
შალაბნის დარტყმა ხშირად ხდებოდა უკნიდან მოპარვის დროს ან ჯეირანში წაგების შედეგად

-აუ ტო ზურმუხტას რა შალაბანი დავადე უნდა გენახა თავი გავუსივე იმენა