2

ჩური

ჰიპსტერა ბიჭების ნაშა.

- წამო პახოდში და შენი ჩურიც წამოიყვანე

0

ჩური

სასიამოვნო გარეგნობის ამორძალი, ხშირად სპორტსიახლენის ბოლო გვერდის ყაიდის

შჩ, ნახე რა ჩურია, მაგარს არ დაარჭობდი?

0

ჩური

გოგოს ნაშამდელი სტადია როცა ის ერთობ მიმზიდველად გამოიყურება და მისი შემხედვარე შენში მამაკაცს გრძნობ

- კოწიკ გახედე რა ჩურია
- ....

0

ჩური

სიტყვა ჩური იხმარება ლამაზი გოგოს დანახვისას

-ჩური!
(მოკლედ,ხმამაღლა და სწრაფად. უნდა თქვა )