0

უბნელები არა ხართ?

მოწოდება ოდნავ უფროსი ადამიანის მიერ შედარებით უმცროსების მიმართ როდესაც კონფლიქტი მიმდინარეობს,ეს სიტყვა აღნიშნავს იმას რომ ჩხუბი დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ თან ისე რომ ძია კარგი ტიპი გამოჩნდეს.

-რატო ჩხუბობთ ტო?
-გავარკვევთ
-კაი რას გაარკვევთ უბნელები არა ხართ? სხვა უბანი რომ გადმოვა ერთად უნდა დახვდეთ.