0

მუთაქა შეეტევა

გამოიყენება სხვადასხვა მნიშვნელობით:
ა) მანდილოსნის მოწიფულობის დასახასიათებლად;
ბ) მანდლოსნის ცხოვრების სტილის დასახასიათებლად, რომელიც ხშირად იცვლის სექსუალურ პარტნიორებს.
ხშირად იხმარება ზედსართავ სახელთან ერთად, ეფექტის უფრო გასამძაფრებლად - "მოკეცილი მუტაქა შეეტევა".

ასევე იხილეთ: "ქოლგა შეეტევა"

- კაი დაანებე თავი 18 წლის ბავშები არიან...
- რაღა ბავშვები შეჩემა, მოკეცილი მუთაქა ეტევათ.