0

ნი დაი ბოგ

საფუძვლიანი ეჭვი, რომ შეიძლება სიტუაცია გართულდეს, ასევე შეიძლება იყოს მუქარის შემცველიც. წარმოთქმისას საჭიროა განსაკუთრებული ინტონაცია

ნი დაი ბოგ ამას რამე მოუვიდეს :)
ნი დაიიი ბოოოგ რააა