0

აიაითუიაი

ახალი ქართული ტელეფონის სისტემა რომელსაც ჩაკბეჩილი ხინკალი ახატია.

როგორც აიოსი არის ისე არის აიაითუიაი-ც