0

პატრონყლე

გამოიყენება ადამიანის უარყოფითად შესაფასებლად. თუმცა კი, დასახელებიდან ერთმნიშვნელოვნად ხდება სუბიექტის ნათესაური კავშირის მქონე პიროვნებაზე უარყოფითი ემოციის გავრჩელება, ეს უკანასკნელი ეპითედი ცალსახად არ ადასტურებს ადრესატის პატრონის ყლეობას. შესაძლებელია მთქმელი არც კი იცნობდეს ადრესატის მშობელს (ე.წ პატრონს).

ვაი რა პატრონყლეა ეგ ბიჭი