0

მეძლეოდნენ

ამ სიტყვის არსებითი სახელი არ არსებობს. გამოიყენება სიმპათიის აღსაწერად. მაგალითად: ეჰ, რა ბიჭები მეძლეოდნენ.
ძირითად ხმარობენ მოხუცი დამა ქალები, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან თავიანთი ამჟამინდელი მეუღლით/კაცით.

სად მქონდა ჭკუა შენ რო მოგყვებოდი?! ისეთი ბიჭები მეძლეოდნეენ