0

გაგარღოვ ბიძია შუაზე

ბრაზმორეული ფრაზა რომელიც გულისხმობს ადრესატის ფიზიკურ დაზიანებას.

- რა თქვი?? გაგარღოვ ბიძია შუაზე