0

ჯუზონი

სიტყვა ჯუზონი, გამოიყენებოდა პოპულარული სიმღერის გამოსახატად.

რამე თესლი ჯუზონი გააძრე რა