0

ხელაჯუა

ადამიანი, რომელსაც ხელთ ქვეყნად არაფერი ეწიფება. ვერ ხმარობს საყოფაცხოვრებო ნივთებს და არ გამოსდის ხელსაქმე.

1) ეს რა ხელაჯუააა, კარტოფილის გათლაც არ გამოსდის...
2) რა ხელაჯუობა დაგემართა, რა ყველაფერი ხელიდან გიცვივა..