2

მკვდარი

ადამიანი რომელიც მოკვდა

აუ საწყალი კვდარო