0

შიგ ხომ არ გაქვს?!

რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც ძირითადად მიმართულია რესპოდენტისაკენ, რათა ხაზი გაესვას მის არაადეკვატურ და ალოგიკურ მოქმედებას.

-მიყურე. ასე იზამ?
-შიგ ხომ არ გაქვს ბიჭო საჭეს უყურე.

0

შიგ ხომ არ გაქვს?!

გადამოწმება იმისა, რომ ესა თუ ის ყლეური საქციელი გამოწვეულია შენს უკანა ტანში არსებული უცხო სხეულის გამო თუ მის გარეშე

.