0

შეჩემისგადანგრეულო

ამ სიტყვას ძირითადად ხმარობენ აფექტის მდგომარეობაში. უმეტესად იყენებენ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვისთანაც "შუტკა" არ აქვთ.. ხშირად შევხვდებით ბანქოს ან ფეხბურთის თამაშის დროს. კულტურულ ენაზე თარგმანი არ მოიძებნება.

1.-გააკეთე პასი შეჩემისგადანგრეულო!
2.წკენტი, წკენტი შეჩემისგადანგრეულო!