0

ბიძია

წინადადებაში დამატებითი სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს კონკრეტულ პირს, გამოიყენება მაშინ, როდესაც, ვიღაცის მიმართ ხორციელდება რაიმე სახის გაფრთხილება, მუქარა ან სხვა შინაარსის მქონე მიმართვა.

- ბიჭო გუშინ პლანი და ხიმია ავურიე ერთანეთში, გამკრიჭა ძლივს გადავრჩი.
- შენ ბიძია ხოარ გამო*ლევდი