0

მიზდღემჩი

ამ სიტყვას ძირითადად მოვისმენთ დასავლეთ საქართველოში.. ისეთი სიტყვაა თარგმანს ვერ მოუძებნი..

-მიზდღემჩი, სამიზდღემჩიოდ