გლობუსა - განმარტებები - ბიძერი
0

გლობუსა

განთქმული ქართული ზედმეტსახელი,რომელსაც იყენებენ დიდ თავიანი ბიჭების დასაძახებლად

სადაა გლობუსა

0

გლობუსა

განთქმული ქართული ზედმეტსახელი,რომელსაც იყენებენ დიდ თავიანი ბიჭების დასაძახებლად

სადაა გლობუსა