0

სვეჟი

სიტყვა სვეჟით აღინიშნება ნებისმიერი ობიექტი ან თუნდაც პიროვნება თუ მისი ქმედება აღნიშნავს რაიმე ახალს. "სვეჟკაცი" აღნიშნავს ისეთ პიროვნებას რომელიც ქმნის რაიმე ახალს ან განსხვავებულს იმ გარემოში რომელიც ის იმყოფება. "სვეჟობა" იგივე მნიშვნელობით შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც "თესლობა" + ახალი .

-სასტავ ნახეთ ახალი დიზაინი გავაძრე
-ვაახ! ბაჩომ ძაან სეჟობა დიზაინი გააძრო
ბაჩომ სვეჟკაცია.