1

რას იმას მიშვები

ეს სიტყვათა კომბინაცია გამოიყენება,როდესაც ენის წვერზე ნამყოფ სიტყვას ვერ იხსენებ და ცდილობ,რომ რამენაირად გააგებინოთ თქვენს მეგობარს.

- ნიკუშ რას იმას მიშვები(მაგ:მეპირფერები).