0

ატვეჩაი ვარ

სლენგი, რომელიც გამოიყენება დაპირების დროს. იმის დასამტკიცებლად, რომ უეჭველად შეასრულებ სიტყვას.

მაგარს გავერთობით ატვეჩაი ვარ.