0

სხულუ

სიტყვა რომელიც გამოიყენება ადამიანის უარყოფითად დახასიათების დროს, ეს სიტყვა არის ყლის აკვადრატებული ფორმა...

1. -ბიჭო ნახე რა მაგარი მანქანაა
-კაი შეჩემა რა სხულუ ხარ, ეს არის მაგარიი???