0

ყველაყისა

კახური გამოთქმა, "შენი ყველაყისა"
"ყველაყა" (ძვ.) - იგივეა რაც ყველაფერი. ე.ი. "შენი ყველაყისამ ..." დაახლოებით იგივე გამოდის, რაც "ბებიაშენისამ", ოღონდ ყველა ბებო და პაპა ერთად აღებული და მთელი ნათესაობაც ზედ დამატებული.

მაგალითად:

-რა შენი ყველაყისას მიირთმევ...
-რა ყველაყისა გინდა...