0

ატმეჩკა

ყველა კარის გამსხსნელი მოწყობილობა,
რომელიც გამოიგონა ციმბირში გადასახლებულმა შალვა პაპამ
რისი მეშვეობითაც სამოთხის კარი ერთ დოს ევამ გატეხა და გაიფაქტა, მას სშემდეგ ვართ მოკვდავები

.