0

ბოშყო ვიყო

ბოზიშვილივიყოს შემოკლებული ფორმა რათა სწრაფად გამოითქვას ამ სიტყვის მომხმარებლის აზრი. გამოიყენება ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ მდგომარეობაში ან როდესაც მალეა გადაწყვეტილება მისაღები, ამ დროს ერთ-ერთი გაბედული ადამიანი ადგება ყველას გადახედავს და გამოთქვამს თავის აზრს ამ ტერმინით.

1)-ჰა ეხლა ბიჭო ვინ გაეუზდელა მარიამს
- ბოშყო ვიყო თუ ვიცოდე
2)- ვინ ჩამიშვა დამრიგებელთან?
-ბოშყო ვიყო თუ ვიცოდე