0

კაი

მორჩა,აქ დამთავრდა ყველაფერი ...

ამ სიტყვას ნერვების მოშლის მიზნით იყენებენ