0

უტვინო ხერხემლიანებო

ბიოლოგის მასწავლებლისგან ნასროლი სიტყვა როცა ბავშვები ტვინს ტყ**ვენ

მომენტი როცა ბავშვებიასწავლებელს საერთოდ არ უჯერებენ