0

რას ქვია ეს?!

რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც გაკვირვების შემთხვევაში გამოიყენება. ძირითადად ფოთში გაიგებთ მსგავს ფრაზას.

-აგი გუშინ ცოლმა ცემა თურმე.
-რას ქვია (ჩემი) ეს?!