0

დაიკიდე ჟეშტია მაგის დედაც...

მგზავრების მიერ მძღოლისადმი მიმართვა, რითაც მოუწოდებენ ფრთხილად გადალახოს გზის დაზიანებული მონაკვეთ ან ე.წ "ბუგორი", თუმცა შეზარხოშებული მძღოლი ხშირ შემთხვევაში ულმობელია საკუთარი საკუთრების მიმართ და სწრაფად კვეთს აღნიშნულ გზის მონაკვეთს. ეს ქმედება მძღოლის მხრიდან ერთგვარი გულუხვი აქტია, რათა ასიამოვნოს მგზავრები.

-ფრთხილად ბიჭო იამაა!!
-დაიკიდე ჟეშტია მაგის დედაც!