0

დით

გამოიყენება გაკვირვების ან დაცინვის მაგივრად.

-გუშინ 59 მქონდა სიცხე.
-დით, ლენჩია ეს.