0

კუტუწოვია

არატრადიციული ორიენტაციის მქონე მამრი. ძირითადად გამოიყენება ჰომოფობების მიერ, ინდივიდის შეურაცხყოფისთვის

მაგასთან ერთად ჭიქას როგორ ავწევ მაგის კუტუწოვია დედაშევეცი!