0

დავიწიოთ უკან ადგილები არის

ეს წინადადება გამოყენება მარშუტკის/ავტობუსის მძღოლების მიერ როდესაც ბევრი ხალხი არის ტრანსპორტში და მათ სურთ ''ფანჯარაში გაიხედონ'' იმ მიზნით რომ დაინახონ მომავალი ავტომობილები

-უკან დავიწიოთ არის ადგილები
-უკან არის ადგილი დაიწიეთ
-აი ქალბატონო გათავისუფლდა ადგილი, დაიწიეთ უკან