0

სტო-პიატი

საფეხბურთო თამაში, რომელშიც ყველაზე მაღალ ქულიანი გოლი იყო ზედა შტანგიდან გატანილი 105. თამაში ძირითადად გარე უბნებში გვხდება ამიტომ სახელიც რუსულია, რადგან უმეტეს წილად რუსულ ენაზე მოლაპარაკე განდონა ბავშვები თამაშობენ.

- სირბილი მეზარე, სტო-პიატი ვითამაშოთ!