0

მამიდის მოტყვნევინება

როდესაც ერთი პიროვნება დიდ სამუშაოს (შესაძლებელია მატერიალურსაც) წევს იმისთვის რომ მეორე პიროვნებამ დახმარება აღმოუჩინოს ამ დროს ეს ყველაფერი მამიდის მოტყვნევინებას უტოლდება გაწეული ჯაფის სიმძიმით.

ეგ მანქანა არ იყიდო, პრობლემები აქვს. ჩემს უბანში ბიჭები ხადავიკებს მამიდებს ატყვნევინებენ მაგის გასაკეთებლად.