0

კალკულუსი

საგანი, რომელსაც სწავლობენ სტუდენტები, მაგრამ მისი სახელის გაგონებისას მარტო კუნილინგუსი ახსენდებათ.

-რა გაქვს ეხლა, შეჩემა?
-კალკულუსი.
-შიგ ხომ არ გაქ, მართლა გეკითხები.