0

მერე ვერ იტყვით, კაცო?

სამარშრუტო ტაქსების მძღოლთათვის დამახასიათებელი ფრაზა. გამოიყენება მაშინ, როცა მგზავრი ,,მოულოდნელად" და აგრესიულად ითხოვს გაჩერებას.

-აქ სადმე შემიჩეთ... გამიჩერეთ...
(გაუჩერე)... გამიჩერეთ... (გაუჩერეთ) გამიჩერეთ!!!
-მერე ვერ იტყვით, კაცო?