0

ჩახტომა

დიდის მოწადინებით და ხშირად რამდენიმე კვირიანი გამოქანებით, ინტიმური კავშირის დამყარება

- ჰე რა ქენი, ჩაახტი იმ ჩურს რო კერავდი?