0

ჩემს ბედს შევეცი, ჩემს ბედს

ქართველი მუჟიკის მიერ გამოთქმილი სიტყვები 'პიდასტების' პარადზე შემთხვევით მოხვედრის მიზეზით, რაც შესაბამისად დუნიის დანგრევის ერთ-ერთი სინონიმია.

-ჩემს ბედს შევეცი, ჩემს ბედს.