0

კრიჭი-კრიჭი მაკრატელი, შენი სიტყვა გადავჭერი!

უნივერსალური შელოცვა, რომლის თქმის შემდეგაც ბათილდება თქვენი მოწინააღმდეგის ნებისმიერი არგუმენტი

მოსამართლე: თქვენ ბრალი გედებათ მკვლელობაში, სასჯელი თავისუფლების სამუდამო აღკვეთა

ბრალდებული: კრიჭი-კრიჭი მაკრატელი, შენი სიტყვა გადავჭერი!

მოსამართლე: ჯანდაბა, თავისუფალი ხარ