0

გენძერი

ესაა პრიჩოსკის ერთ-ერთი ნაირსახეობა რომელსაც ხშირად იყენებენ ხანში შესული ადამიანები

გეიპარსე ეგ გენძერი!