0

ორი შვილი

ხშირად იყენებენ ტრიკოტაჟით მოვაჭრე გარე მოვაჭრეები რაიმე პროდუქტის რეალიზებისას.

"ჩემ ორ შვილს ვფიცავარ შენთვისაა შეკერილი" , " ჩემ ორ შვილსაც ასეთები აცვიათ, თუ გატყუებდე მამიკვდეს ისინი"